Данъчно облагане и счетоводно приключване 2014

Съдържание:
нормативните текстова на Закона за корпоративното подоходно облагане, на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и на Закона за данък върху добавената стойност; изчерпателни приложни коментари по всеки данък с експертни решения на казуси от практиката; важни писма на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите; подробни разяснения за подготовката и съдържанието на годишния финансов отчет; анализ на годишния финансов отчет на предприятията, които прилагат Национални и Международни счетоводни стандарти, на предприятията с нестопанска цел, на бюджетните предприятия, на предприятията в ликвидация и несъстоятелност, и на някои специфични дейности – земеделски производители, лечебни заведения и автотранспортна дейност.
Целева аудитория: счетоводители и данъчни експерти, финансисти и юристи, предприемачи и мениджъри, преподаватели във ВУЗ, както и всички данъкоплатци.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2014
ISBN:
Страници: 796
Корици: меки
Тегло: 970 грама
Размери: 16×23
Наличност: Да
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 25.92