Данъчни производства

В книгата за първи път е анализирана актуална съдебна практика и е направено теоретично изложение по специфични и недобре познати данъчно-процесуални особености:
• Защита срещу основни и приравнени на данъчни актове (право на обжалване, жалба за бавност, административен контрол, съдебен контрол, необжалваеми данъчни актове).
• Сьщински контролни производства (ревизия и проверка).
• Изменителни данъчни производства (възстановяване на суми, изменение на влязъл в сила данъчен облагателен акт, корекции на подадени данъчни декларации).
• Особености на данъчния процес (страни и представителство в данъчните производства, особености на сроковете – общ, специален, преклузивен; погасителната давност; обективно съединяване на искове; правоприемство в данъчните производства; способи за принудително изпълнение; отговорност за чужд данъчен дълг; невъзможност за пряко приложение на отделни норми; конкуренцията общ – специален закон; приложение на институти взаимствани от други правни отрасли и пр.).
Книгата е предназначена за широк кръг читатели – юристи, счетоводители, одитори, правни експерти, икономисти, консултантски организации, студенти от различни специалности: право, икономика, бизнес- и публична администрация; данъчна политика, всички които имат желание да се запознаят с правата си, интересуващите се какви са задълженията на данъчните органи в различните производства.

Издател: Фенея
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9548214717
Страници: 196
Корици: меки
Тегло: 158 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 8.00