Да бъдеш шут в играта на съдбата. Руската драматургия от XIX век

Този текст събира наблюденията ми върху руската класическа драматургия, обединени от една дълго обмисляна концептуална идея. Някои от анализите са дискутирани в семинарите по руска литература на XIX век със студентите от българска филология и на лекциите със студентите от славянски филологии в СУ “Св. Климент Охридски”. По-цялостно курсът е апробиран със студентите от специалността актьорско майсторство в Театрален колеж “Любен Гройс” в дисциплината “Театър и литература”, което запълни важния практически аспект в интерпретацията на познатите драматургични творби. Необходимостта от театрален ракурс в преподаването на руската класическа литература, голяма част от която е “организирана” в драматургични текстове, предопредели и окончателната структура на настоящата монография. В нея се интегрират най-провокативните метатекстове, които издирвах и студирах основно в научните библиотеки в Москва през периода 2001-2005 година. Тези интерпретации до голяма степен са представителни и отразяват движението на критическата мисъл върху изследваните проблеми от времето на появата на пиесите до днес. Изследването отговаря на нуждата от подобно представяне на руската класическа драматургия на български език и е предназначено за студентите филолози и хуманитарис-ти, както за преподаватели, театрали, гимназисти, и за всички, интересуващи се от проблемите на драматургията като текст и като сценична реализация. Людмил Димитров 02.12.2005 Любляна

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 954072306X
Страници: 578
Корици: меки
Тегло: 720 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Литературознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 12.00