Чуждите народи в представите на средновековния българин

Проф. д.и.н. Петър Д. Ангелов от Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от дълги години чете основен курс лекции по средновековна българска история и специализиран курс по средновековна дипломация. Автор е на монографиите “Средновековната българска дипломация” и “България и българите в представите на византийците”. Предлаганото изследване е плод на дългогодишните му занимания по проблема за ролята на “образа на другия” в историята. В настоящата монография последователно са анализирани представите на средновековния българин за византийците, евреите и западноевропейците, разкрити са пътищата и начините, по които се раждат тези представи, степента на тяхната достоверност и въздействието им върху политическия, икономическия и културно-религиозния живот на средновековна България. Специално внимание е отделено и на въпроса, как създадените етнически образи се съхраняват и развиват след падането на българските земи под османска власт. В книгата е вкюлчено приложение с оригинални и преводни текстове, които илюстрират познанията на средновековните българи за чуждите народи.

Издател: Тангра ТанНакРа
Език: Български
Година: 2013
ISBN: 9789543780976
Страници: 264
Корици: меки
Тегло: 325 грама
Размери: 13×20
Наличност: Да
Раздел: Средновековна история, История на България, История, Книги

Цена: 12.00