Човекът и неговото бъдеще през призмата на пазара, тайните общества и енергийната икономика

Книгата има широк научнотематичен профил и историко-философски характер. Трудът е посветен на сложната взаимовръзка на човека като единство на биологична и социална организация в рамките на три обществени феномена – пазар, тайни общества и енергийна теория и икономика, подчинена на законите на термодинамиката. Това прави разработката изключително важна в контекста на съвременните дискусии за съдбата и бъдещето на човека и неговата цивилизация. Монографията е интересно и многопластово изследване на уникалното антиномно-холистично битие на човека през призмата на основополагащи социални ценности – пазара /и неговия иманентен инструмент парите/, тайните общества и енергийната икономическа система, подчинена на законите на термодинамиката. То може да бъде полезно както за студенти, така и за докторанти и научни работници.

Издател: Издателски комплекс – УНСС
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 9789546445568
Страници: 478
Корици: меки
Тегло: 553 грама
Размери: 16.5×24
Наличност: Да
Раздел: Икономика, Книги

Цена: 20.00