Чешко-български речник Т.1

За последен път “Чешко-български речник” е бил отпечатван у нас преди повече от четиридесет години. Речникът на Цветана Романска (с последно издание през 1961 г.) е отдавна остарял като лексика и като способност да служи за нуждите на езиковото обучение и на превода. Сега за първи път у нас се тиражира двутомен “Чешко-български речник” с около 70 хиляди думи, който е плод на дългогодишната работа на най-изтъкнатите специалисти и познавачи както на чешкия, така и на българския език. Изданието на “Труд” и “Прозорец” следва най-модерните методи за съставяне на двуезични речници, според които речниковият материал трябва да се представя самостоятелно на съответното си място в азбучния ред, а не в семантични гнезда, както досега. Изключителна полезна особеност на настоящото издание са граматичните и стилистични бележки, добавената идиоматична фразеология и най-вече двете приложения в края на книжните тела, включващи списъка на най-често употребяваните съкращения и списъка на географските имена и етнонимите с техните български съответствия. Основна заслуга за подготвянето на настоящия словник има покойният професор Светомир Иванчев, чийто лексикографски, преподавателски и преводачески опит е неизчерпаем стимул за развитие на научното дело в областта на чешкото и българското езикознание.

Издател: Труд
Език: cs
Година: 2002
ISBN: 954-528-287-8
Страници: 824
Корици: твърди
Тегло: 1131 грама
Размери:
Наличност: Да
Раздел: Други славянски езици, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 49.99