Ценности и трудова мотивация

СЪДЪРЖАНИЕ
1. УБЕЖДЕНИЯ СПРЯМО ТРУДА И ТРУДОВА ЕТИКА Развитие на възгледите за труда в западните общества Трудът в източните културни традиции Психологически изследвания на трудовата етика Типове трудова етика и изменение на отношението към труда 2. ЦЕННОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ В ТРУДА Кроскултурни различия и поведение в труда Ценностни измерения и културни дилеми Динамика и промяна на ценностите Ценности и качество на живот 3. ТРУДОВИ ЦЕННОСТИ И ЛИЧНОСТНА ЗНАЧИМОСТ НА ТРУДА Смисъл на труда и трудови ценности Личностни типове и мотивационни различия Включеност в работата и работохолизъм 4. МОТИВАЦИЯ ЗА ТРУД Подходи за управление и мотивация за труд Теоретични възгледи за потребностите и мотивите на личността Процесът на мотивация – теоретични модели и практическа приложимост 5. ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ СПРЯМО ТРУДА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО Патриархални ценности и трудолюбие на българския народ Отношение към труда в условията на планирана икономика Промяната на трудовите ценности – индивидуализъм и качество на живот 6. МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Съдържание и йерархия на мотивите за работа Динамика на мотивите за работа Административна реформа и мотивация 7. МОТИВАЦИЯ ЗА РАБОТА В ТУРИЗМА – ОСОБЕНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ, БЕЛГИЯ, ЕСТОНИЯ И ГЪРЦИЯ 1. Туризъм и качество на живот 2. Мотивация за търсене на работа в туризма 3. Мотивация за работа и кариерно развитие в туризма 4. Стратегически цели и подходи за мотивиране на персонала

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9789540729640
Страници: 376
Корици: твърди
Тегло: 547 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Психология. Направления и теории, Психология, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 20.00