Богослужебните книги – познати и непознати

Сборникът съдържа доклади, изнесени на научната конференция „Методологически проблеми по описание на ръкописните и старопечатните богослужебни книги”, организирана от Института за изкуствознание при БАН и със сътрудничеството на Народната библиотека„Св. св. Кирил и Методий”. Богослужебните книги са изключително важни като извор за проучване на православното богослужение, църковна история и духовен живот. Дискутират се въпроси, свързани с цели сбирки от славянски, гръцки и латински богослужебни книги: от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ„Св. Климент Охридски”, от книгохранилища във Велико Търново, от архива на Католическата екзархия в София, от Ватиканската апостолическа библиотека в Рим, както и отделни типове богослужебни книги на Източната и на Западната църква, с акцент върху първата: псалтир, евангелие, профетологий, синаксар, миней, триод-пентикостар, стихирар, аколутии-антология, антифонар и пр. В сборника са поместени редица изписвания на основни богослужебни термини; предлага се единство в изписването на отделни понятия и думи в областта на медиевистиката. Поставена е основа за научни дискусии, които да доведат до изработването на нормативен речник на българските палеографи и кодиколози. Въз основа на старобългарската и църковнославянската богослужебна традиция и практика и на принципите, моделите и средствата на словообразуване в старобългарския и новобългарския книжовен език, се предлагат словоформи на специализирани термини.

Издател: Омофор
Език: Български
Година: 2008
ISBN: 9789549700725
Страници: 448
Корици: меки
Тегло: 500 грама
Размери: 21.5×14
Наличност: Да
Раздел: Хуманитарни науки, Книги

Цена: 15.00