Българската специална електроника /1951-1989/

Когато започнахме да работим над “Българската специална електроника (1951-1989)”, си поставихме твърде сложна, трудна и много отговорна задача. Искахме да покажем големия успех на това направление електроника за кратко историческо време в нашата малка страна с нейните ограничени възможности и голяма изостаналост преди това. При решаването на тази задача счетохме за необходимо: – да разкажем на читателите за възникването и развитието на българската специална електроника и да покажем нейната роля за окомплектоването на въоръжените сили с електронно въоръжение и техника, произвеждани в нашата българска електронна промишленост. А така също и да подчертаем приноса й за укрепване на икономическата и отбранителната мощ на нашата родина; – да запознаем читателите с основните образци електронно въоръжение и техника и с дейците, допринесли най-много за тяхното усвояване и производство; – да покажем огромната роля на международното сътрудничество в областта на специалната електроника с редица научни и стопански организации от страните членки на Варшавския договор и преди всичко от Съветския съюз; – да разкрием организиращата роля на държавните органи и стопанските организации за ускореното развитие на българската специална електроника; – да разкажем и за разрухата, която претърпя специалната електронна промишленост в резултат от недалновидната политика на българските правителства, провеждана след 1989 г. Наред с информацията, събрана от отчетите на стопанските организации и други документи, в книгата намират място значително количество сведения и справки от много конструктори, разработчици, от ръководители на институти и другите развойни звена, а така също и от редица стопански ръководители от специалната ни електронна промишленост. Авторите

Издател: Водолей
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9549415074
Страници: 160
Корици: меки
Тегло: 252 грама
Размери: 21×14
Наличност: Не
Раздел: Електроника и битова техника, Техника, Книги

Цена: 5.00