Българска национална история Т.1: Българските земи през древността

Българската национална история е многотомно издание на Българската академия на науките и изкуствата, респективно на нейния научен център по българистика и на Научния институт по българска националнаа история, и издателство Абагар – Велико Търново. Целта на изданието е да бъде представна цялостно и с оглед на съвременни виждания пред широк кръг читатели и специалисти историци няколкохилядолетната история на днените българи и техните предци – древните българи, траки и славяни, както и на създадените от българите могъщи империи – Стара Велика България, Дунавска България и Волжка България. Включването на историята на Волжка България в общобългарското историческо наследство има за цел да бъде категорично преодоляно дистанцирането от него по политически съображения във времето на тоталитаризма. Стремежът на авторския колектив е научните разработки, заложени в тази история, да отразяват обективно историческите процеси, като се освободят от налаганите в миналото партийно-политически идеологеми и оценки на личностите и събитията. Само по такъв начин ще бъдем в състояние да вникнем в историческите процеси, ролята и значението на водещите личности и събития. Особено място се отделя на пренебрегвани в миналото факти от националната ни история.

Издател: Абагар
Език: Български
Година: 2011
ISBN: 9789544279509
Страници: 942
Корици: твърди
Тегло: 1493 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Древна история на българите, История на България, История, Книги

Цена: 40.00