Българска граматика. Морфология

Руселина Ницолова е професор по съвременен бълганрски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете лекции по българска граматика – морфология и синтаксис, семантика на изречението и прагматика и др. „Българска граматика. Морфология“ предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание /доколкото е възможно на този етап/ на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Тази граматика е от семантично-функционален тип – обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна. Граматиката е предназначена за студентите по българска и други филологии, по журналистика и за всички останали специалности, които изучават съвременен български език. Освен това представлява интерес за езиковедите, за учителите, за издателските работници, за журналистите и за всички, които искат да знаят повече за българския език.

Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
Език: Български
Година: 2008
ISBN: 9789540727387
Страници: 524
Корици: меки
Тегло: 750 грама
Размери: 16.5×23.5
Наличност: Да
Раздел: Езикознание. Науки за езика, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 20.00