Българите и Французите/ Les Bulgares et les Francais

Двуезична книга на български и френски език
СЪДЪРЖАНИЕ/ TABLE DES MATIE`RES Пролог/ Avant-propos I. Европа е повече трако-келтска, отколкото ни се струва I. L`Europe, plus thrace et celte, que nous ne l`imaginons II. Особености и сходства между съдбата на българите и франките през средновековието II. Particularite’s et analogies du destin des Bulgares et des Francs au Moyen Age III. Кои са древните българи? III. Les Bulgares anciens, qui sont-ils? IV. Империите на франки и българи – „велики сили“ в средновековна Европа IV. Les empires des Francs et des Bulgares -«grandes puissances» en Europe me’die’vale V. България и Франция – стожери на европейската християнска цивилизация (ІХ-ХІ в.) V. La Bulgarie et la France – les piliers de la civilisation chre’tienne europe’enne (IX-XI sie`cle) VI. Българи и бугри във френските извори VI. Bulgares et Bougres dans les sources franc,aises VII. Енциклопедизмът и българите VII. L`encyclope’disme et les Bulgares VIII. Франция и Българското възраждане VIII. La France et la Renaissance bulgare IX. Освобождението на България 1876-1878 IX. La libe’ration de la Bulgarie 1876-1878 X. Строители на модерна България X. Les fondateurs de la Bulgarie modem XI. България, балканските войни и Първата световна война (1912-1918) XI. La Bulgarie, les guerres balkaniques et la Premie`re guerre mondiale (1912-1918) ХІІ. Помирение чрез културно-просветна дейност XII. La re’conciliation par l`interme’diaire des actions culturelles et e’ducatives Хронологична таблица / Tableau chronologique

Издател: Тангра ТанНакРа
Език: Български
Френски
Година: 2011
ISBN: 9789543780730
Страници: 272
Корици: твърди
Тегло: 1314 грама
Размери: 28×21.5
Наличност: Да
Раздел: Книги за България, Книги

Цена: 48.00