Бизнесконтролинг

Пазарната среда изисква целево-адаптивно управление, основано на пазарни конкурентни структури. Такава система, прилагана в развитите страни, е контролингът. В книгата са застъпени основните характеристики на контролинга и връзката му с управленския цикъл. Книгата работи по темите: пазарна среда и потребността от целево-адаптивното управление; контролинг в системата на управленския цикъл; система на контролинг; концептуален модел на контролинг във фирмите; бюджетиране и контролинг; контролинг и управлението по резултати; видове контролинг; организационно изграждане на контролинг-системата във фирмите.
Проф. д-р Камен Каменов работи в областта на социалното управление, контролинга – като система за управление на фирмите; проектирането на организационни структури за управление; поведението и сигурността на управлението; системите за подбор на персонал. Публикациите му са свързани с фирмената промяна, малкия бизнес, човека и промяната. Доц. д-р Анатолий Асенов работи в областта на лидерството и ръководството; бизнессредата и бизнесриска; бизнесконтролинга. Публикациите му са свързани с човешкия фактор и екипната дейност в управлението, отношението човек – организация, устойчивото развитие.

Издател: Нов български университет
Език: Български
Година: 2008
ISBN: 9789545354939
Страници: 104
Корици: меки
Тегло: 180 грама
Размери: 23×16
Наличност: Да
Раздел: Технология и психология на бизнеса, Икономика, Книги

Цена: 12.00