Биоразнообразието на Национален парк Пирин

Биоразнообразието може да се разглежда от две допълващи се гледни точки. Първата и по-широко известна е свързана с просперитета на видовете и стабилността на екосистемите – хората са загрижени както за опасността от изчезване на едни видове, така и за инвазията на други. Биоразнообразието обаче включва и многообразните и динамични връзки между гените и белтъците в организмите, между видовете и техните местообитания, от бактерията до синия кит, и от най-малката екосистема до цялата биосфера. Опазването на биоразнообразието е комплексен и глобален императив и определящ фактор за всяка стратегия за устойчиво развитие. Така биоразнообразието е израз на нестабилното равновесие между разнопосочни фактори, влияещи върху икономическия растеж, околната среда и социалното развитие.

Издател: Българска фондация биоразнообразие
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9549959287
Страници: 96
Корици: твърди
Тегло: 421 грама
Размери: 24×17
Наличност: Да
Раздел: География, Природни и точни науки, Книги

Цена: 15.00