Библията, Коранът и науката

Д-р Морис Бюкай, роден през 1920 г., бивш ръководител на Клиника по хирургия в Парижкия университет, дълги години задълбочено изучава съответствията между учението на Светите писания и съвременната светска наука. Библията, Коранът и науката (1976) е бестселърът на д-р Бюкай. Класическите му проучвания върху библейските езици (включително и арабски), както и познанията му върху йероглифите способстват за провеждане на интердисциплинарно изследване, в което личното му участие като доктор по медицина представя убедителни аргументи. Неговата книга “Мумиите на фараона. Съвременни медицински изследвания” (St. Martin Press, 1990) спечелва наградата за История присъдена от Френската академия, както и друго отличие на Френската национална медицинска академия. През 1976 г., след десетгодишно проучване, д-р Бюкай представя във Френската медицинска академия съществуващите в Корана безспорни сведения, които са свързани с физиологията и ембриологията. Основания за това му дават: “…нашите познания по тези дисциплини се простират само до там, че не сме способни да обясним как текст от Корана съдържа идеи, които съвременната наука открива едва сега… … След гореспоменатите наблюдения стават несъстоятелни хипотезите, изказвани от онези, които смятат Мухаммед за автор на Корана.. Нима е възможно неграмотният пророк (през целия си живот Мухаммед не е могъл да чете и пише) поради литературни заслуги изведнъж да се превърне в най-важния автор – за всеобхватната арабска литература?… …Нима е възможно същият той да провъзгласи истини за естеството на науката, истини, които по онова време никое човешко същество не е било способно да формулира, и то без да допусне нито веднъж и най-малка грешка?”

Издател: Главно мюфтийство на мюсюлманите в РБ
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9549880117
Страници: 276
Корици: меки
Тегло: 325 грама
Размери: 20.5×14.5
Наличност: Не
Раздел: История на религиите. Енциклопедии и справочници, Религия, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 6.00