Бъдещето на българския език: от историческо гледище

Иван Харалампиев (род. 1946 г.) е доктор на филологическите науки и редовен професор по история на българския език във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” – най-големият извънстоличен държавен български университет. Той е автор на редица трудове, сред които са и книги като Езикът и езиковата реформа на Евтимий Търновски (1990), Строители на стария български книжовен език. Търновска книжовна школа (1995), История на българския език (1999, в съавторство с Дора Иванова-Мирчева), Бъдещето на българския език от историческо гледище (Върху морфологичен вариант) (1997) и др. Предлаганата книга е трето, допълнено издание на изданието от 1997 г. В тази своя книга Ив. Харалампиев прави опит да докаже, че историята на езика не е само наука за неговото минало, а изобщо за развитието му, което означава, че познаването на законите на езиковия развой дава добра възможност да се надникне и в бъдещето на най-доброто средство за човешко общуване.

Издател: Фабер
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9789547755949
Страници: 344
Корици: твърди
Тегло: 588 грама
Размери: 22×15
Наличност: Да
Раздел: Езикознание. Науки за езика, Езикознание, Език и литература, Хуманитарни науки, Книги

Цена: 15.00