Банково дело

В условията на пазарна икономика ролята и значението на парично-кредитните инструменти рязко нараства. Във връзка с това науката за парите, кредита и банките се превърна в една от най-интересните и търсените учебни дисциплини не само за студентите в направление „Икономика“. В курса по „Банково дело“ се изучават закономерностите на функциониране на парично-кредитната сфера и банковия сектор на икономиката. За специалността „Финанси“ този курс е фундаментален. Той следва базисната теоретична дисциплина „Парична теория и политика“, в която са поставени основните знания за генезиса на парите и свързаните с тях парични и кредитни инструменти. Настоящият учебник цели да запознае студентите по икономическите специалности, както и широк кръг икономисти, банкери и бизнесмени със специфичните особености в развитието на банковот дело у нас.

Издател: Издателство „Св. Григорий Богослов“
Език: Български
Година: 2010
ISBN: 9789548590051
Страници: 124
Корици: меки
Тегло: 318 грама
Размери: 20×29
Наличност: Да
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 12.00