Банки и банково обслужване

Българската банкова система, както всяка друга по света, е важно звено на финансовата система. Банките в нашата страна през последните години изминаха твърде сложен път на развитие и показаха, че играят важна роля в икономическия живот. Определено може да се каже, че дейността на Централната банка и на търговските банки е една от причините за тежката икономическа криза през 1996-1997 г. у нас. Търговските банки – “ платиха “ с рухване на доверието в тях, изразяващо се в паническо теглене на депозити и с фалит на утвърдени частни и държавни търговски банки, а Централната банка – с въвеждането на валутен борд и отпадането на някои от основните й функции. Последвалите промени в банковото законодателство в съответствие с това на Европейския съюз, въвеждането на валутния борд през лятото на 1997 г. и на системата за гарантиране на влоговете и др. не само подобриха финансовото състояние и ликвидността на търговските банки, но и възвърнаха в значителна степен доверието в тях. Разбира се, пред нашата банкова система стоят още много въпроси за решаване като – активизиране участието на банките на капиталовия пазар, повишаване нивото на обслужване на клиентите и качеството на обслужване, въвеждане на все нови и нови съвременни банкови услуги, съчетаване на банкови с други финансови услуги. Написването на учебника „Банки и банково обслужване“ е подчинено на продуктивната идея да се обхване в теоретичен и практически план банковата проблематика. Стремежът е да се поднесе материал, който да е максимално достъпен, но заедно с това и специализиран. При работата над учебника са използвани изследвания на български и чуждестранни автори, а също така и актуализирани разработки на авторката. Практическите въпроси са съобразени с действащото банково законодателство. Авторът

Издател: Ромина
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9789543790241
Страници: 188
Корици: меки
Тегло: 230 грама
Размери: 23×16
Наличност: Не
Раздел: Инвестиции. Финанси, Икономика, Книги

Цена: 10.00