Архетипът на Ковача

От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация, започвайки още от откриването на залежите в земните недра, изкопаването на рудата и добиването на метала, минавайки през първичната подготовка и обработка на желязото, изковаването и допълнителната обработка на железния предмет, завършвайки с включването в употреба на изработения предмет и отчитане на реалната полза от него, т.е. от откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, освен с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.
Анатол Анчев е професор в Института за етнология и фолклористика към БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на „Семинали по аналитичнопсихологическа антропология“.

Издател: Леге Артис
Година: 2016
ISBN: 9789548311762
Страници: 244
Корици: меки
Тегло:
Размери: 12×19
Наличност: Да
Раздел: Етнология, История, Книги

Цена: 12.00