Арабско-български речник

Издаването на първия арабско-български речник има за цел да допринесе за усвояването на лексиката на арабския език при четене на арабска художествена, научна и обществено-политическа литература, както и да бъде помагало при превод от арабски на български език.
Въпреки ограничения брой думи, авторът се е постарал да представи най-употребяваните значения на най-използваните думи в арабския език. Към основния състав на лексиката са прибавени с подбор думи от народно-битовата лексика, научната терминология, някои религиозни термини, както и някои по-употребими в ежедневната реч думи, а така също и пословици и поговорки.
Речникът има за цел да отрази основните, широкоупотребими значения на думите. Редките и специалните значения са застъпени в по-голяма или по-малка степен в зависимост от тяхната употреба. Като ръководно начало в работата е възприет принципът арабските думи да се превеждат със съответния еквивалент на български език. Типично арабските думи (в това число имена на музикални арабски народни инструменти, месеци от лунния календар и т. н.), които нямат точен превод са транскрибирани на български език като в скоби е описано тяхното значение. Речникът е предназначен за студенти, изучаващи арабски език, преводачи, както и за араби, които искат да усвоят българската лексика. Авторът

Издател: Gaberoff
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9549607011
Страници: 354
Корици: твърди
Тегло: 495 грама
Размери: 21×15
Наличност: Не
Раздел: Редки езици, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 20.00