Античните цивилизации. Луксозна енциклопедия Ларус

Енциклопедията „Античните цивилизации” е фокусирана върху основни събития, които отмерват раздвоената между прогреса и несполуките човешка история. Подбрани са двадесет и четири забележителни дати: битката при Кадеш, построяването на Йерусалимския храм, възшествието на Буда, Големите Панатенеи в Атина, смъртта на Клеопатра, разпъването на Христос, основаването на Теотиуакан с човешки жертвоприношения, освещаването на Константинопол и др. Всяко събитие е проследено в един жив разказ. Персонажите, местата, епохата са възкресени в приятен за четене текст, винаги подкрепян от действителни факти. Анализът на съответното събитие позволява то да бъде поставено в неговия исторически контекст, да бъдат открити факторите, които са го породили, както и отзвукът от него. Кратки статии разказват какво се е случвало по същото време в други области по света. Благодарение на това движение във времето и пространството между различните светове читателят може да проследи появата на важните фактори в историята на даден народ, както и зараждането на писмеността, установяването на политически режими или отварянето към външния свят благодарение на корабоплаването, посредством проучването на нови територии и търговския обмен. Авторите са подкрепили анализа си с най-новите приноси на археологията и историческото дирене в областта на тясната си специализация, което превръща енциклопедията в справочен инструмент. Особено внимание е отделено на илюстративния материал. Благодарение на тематичната иконография книгата се докосва до най-оригиналните изображения на цивилизациите. Изработените сравнителна хронология, карти и индекс целят да улеснят максимално използването им от читателя и неговия достъп до познанието.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2008
ISBN: 978-954-28-0220-4
Страници: 336
Корици: твърди
Тегло: 2025 грама
Размери: 29×23.5
Наличност: Не
Раздел: Енциклопедии. Каталози. Справочници, Енциклопедии и справочници, Книги

Цена: 60.00