Английско-български речник Т.1,2: 150000 думи

Създаденият от колектив на Българската академия на науките двутомен Английско-български речник може да се нарече класическият труд на българската англицистика. Той е настолен справочник на поколения студенти от специалността английска филология, ученици от езиковите гимназии и на всички, които изучават задълбочено английски език.
През изминалите години авторите неколкократно са допълвали словното богатство на речника с нови думи. Като се отнася с преклонение пред грандиозния труд на неговите създатели, като съзнава отговорността си пред тях за съхраняването му и за продължаването на традицията и като спазва задължението си пред своите читатели да поднася винаги актуални справочници, настоящият издател реши да отрази промените в развитието на английския език през последните години и предприе ново обогатяване на речника. Въведени бяха много думи от областта на науката – електроника, компютърна техника, физика и др., от икономика, финанси и банково дело, както и множество думи и изрази от разговорната реч и жаргона. Преработени бяха изцяло и приложенията с географски имена и съкращения.
Двутомният Английско-български речник отразява съвременното състояние на английския език и съдържа: – най-богатия англоезичен лексикален запас – многобройни примери за приложението на словесните единици – думи и изрази от всички области на езика – литературен, специализиран, разговорен, диалекти, жаргон – указания за правилната употреба на думите – произношение, ударение, граматична и стилова характеристика, синоними и омоними.

Издател: Емас
Език: Български
Година: 1998
ISBN:
Страници: 1884
Корици: твърди
Тегло: 2655 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Английски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 40.00