Английско-български морски речник с колокации

Речникът е съставен да събере възможно най-големия брой морски термини, терминологични словосъчетания, общонаучна и общоморска лексика, които обслужват търговското корабоплаване. Включени са термини от теория и устройство на кораба, навигация, метеорология и лоция, шипинг бизнеса, наемането и чартирането на кораби, набирането на товари и експлоатацията на търговските кораби и пристанищата, товаро-разтоварните операции, морско право и застраховане, брокераж, агентийство, международни инструменти за регулиране на търговията по море: SOLAS, MARPOL, STCW, SAR и др. за товарните водолинии, за управление и безопасността и движението на корабите. Включен е и един минимум от военноморски термини, които имат отношение и връзка с търговското корабоплаване в определени условия в днешния глобализиран свят.

Издател: Стено
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9544492712
Страници: 592
Корици: твърди
Тегло: 690 грама
Размери: 20.5×15
Наличност: Да
Раздел: Английски език, Чужди езици: Помагала, речници, Книги

Цена: 33.00