Аналитична химия. Химични методи за анализ

През последните две десетилетия аналитичната химия се развива с бурни темпове, което води и до сериозни промени в обучението по аналитична химия, като образователна учебна дисциплина. Съвременната аналитична химия е подход за решаване на химични проблеми. При необходимост от охарактеризиране на химични вещества, изборът и правилното използване на даден метод за анализ е важно, но това е само част от процедурата за решаване на аналитичен проблем. Настоящата книга е насочена към основния курс по аналитичната химия за студентите, изучаващи химия. В българското средно училище аналитична химия е застъпена на научно-популярно ниво – дава се най-обща представа за качествен и почти никаква за количествен анализ. Затова и университетския курс по тази дисциплина е въвеждащ – включва главно класическите методи за химичен анализ, използващи т.нар. мокра химия.

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2010
ISBN: 9789540729602
Страници: 380
Корици: меки
Тегло: 544 грама
Размери: 16×23.5
Наличност: Да
Раздел: Химия, Природо-математични науки, Природни и точни науки, Книги

Цена: 15.00