Албум на първичните счетоводни документи

В изданието са представени основните първични счетоводни документи, които се използват от предприятията. Всеки първичен счетоводен документ е характеризиран с основните си реквизити и предназначение, като е представена графическа форма, използвана в практиката.
Специално внимание е отделено на използването на първичните счетоводни документи чрез системата на техния документооборот. Представен е вариант на система на документооборота, като основа за формиране на специфична за всяко предприятие система.
Работата по реквизитния състав на формулярите, освен на определените с нормативен документ, е извършена на основа на предишните издания на Албума, актуализирани с последните нормативни документи и приложими счетоводни стандарти. Създадени са и нови форми.
Графичните проекти на формулярите са съобразени със съществуващите полиграфически технологии за производство. Всички формуляри са подготвени за попълване на матрични и други принтери, за удобна последваща обработка на документите и архивиране. Използваните методи на проектиране, шрифтове и графични акценти водят до реализиране на продукти с висока информационна плътност, респективно с оптимален размер и ниска себестойност. В много случаи при производството им се полагат различни перфорации – разделящи и архивиращи което повишава техните потребителски качества.
Като отделни части са включени банкови документи и други документи. Изданието ще бъде полезно за ръководители, одитори, счетоводители, учащи се и за всички, които се интересуват от въпросите на документирането.

Издател: ФорКом
Език: Български
Година: 2003
ISBN: 9544641335
Страници: 178
Корици: твърди
Тегло: 430 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 33.80