Акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни

В учебника “Акушерство, гинекология и изкуствено осеменяване на селскостопанските животни” са разгледани теоретични и практически въпроси, отнасяши се до размножителния процес – физиология и патология на възпроизводството, раждане и акушерска помощ, болести на новородените животни и на млечната жлеза, изкуствено осеменяване, безплодие при женските и мъжките животни и др. Акцентувано е на особеностите, етапите, факторите и направленията на възпроизводителния процес, на неговата интензификация. Включени са теми, съответстващи на настъпилите изменения в науката и практиката и в структурата и организацията на животновъдството и ветеринарната медицина при промишления начин на отглеждане. Предназначен е за учениците от професионалните гимназии по ветеринарна медицина, но може да представлява интерес и за по-широк кръг специалисти в това направление.

Издател: Матком
Език: Български
Година: 2007
ISBN: 9789549930467
Страници: 310
Корици: меки
Тегло: 351 грама
Размери: 23×16
Наличност: Не
Раздел: Ветеринарна медицина, Медицина, Книги

Цена: 9.90