Административно право. Обща част/ Осмо преработено и допълнено издание

Авторът е доктор по право и професор по административно право и административен процес. С многобройните си монографии, студии, статии и учебници той е допринесъл за развитието на теорията и преподаването на административното право, административния процес и административното правораздаване. Многократно преиздаваните му учебници „Административно право. Обща част“, „Административен процес. Обща и специална част“ и „Административно правораздаване“ са убедително доказателство за тяхното високо Качество и полезност за техните читатели. С резултатната си творческа дейност проф. Добри Димитров е утвърден и уважаван български преподавател и учен-юрист. Той се радва на обичта на хилядите си студенти и на всички, на които е съдействал за научното им развитие.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9546499692
Страници: 630
Корици: меки
Тегло: 875 грама
Размери: 23×16.5
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 22.00