Административно право

Проф. Иван Дерменджиев е роден през 1920 г. в гр. Казанлък. Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет (1943). Член е на Съюза на учените и на Съюза на юристите в България. Ученик на акад. Петко Стайнов, проф. Дерменджиев продължава неговите идеи и разбирания за установяване на модерна и законосъобразно действаща администрация, като разработва за пръв път важни въпроси на административноправната теория. Работи в областта на законовия статут на административния акт, контрола за законосъобразност на административните актове, опазване на околната среда, административнонаказателния процес, управление на народното стопанство, правораздавателния надзор върху администрацията и по други теми. Особено голяма научна и практическа стойност имат неговите монографии “Проблеми на административното правораздаване” (1976), “Административният акт” (1985), “Административният процес – част ІІ” (1975). Макар и пионер в областта на административния процес и особено в административното правораздаване, проф. Дерменджиев и досега остава най-добрият теоретик в тази област. Негови разработки и анализи и днес са актуални не само в теорията, но и в практиката. Разсъжденията му относно условията за редовно действие на административните актове, тяхната недействителност, надзора на съда върху актовете и действията на администрацията остават вече десетилетия точни, верни и актуални. Проф. д-р Дончо Хрусанов

Издател: УИ “Св. Климент Охридски”
Език: Български
Година: 2005
ISBN: 9540717418
Страници: 638
Корици: твърди
Тегло: 990 грама
Размери: 24×17
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 15.00