Административен процес по общата и специалната клауза

ПРЕДГОВОР КЪМ ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ
Настоящото издание на учебника е шесто по ред. То, надявам се, в най-голяма степен ще отговори на очакванията на многобройните си читатели – студенти, практикуващи юристи и управленци. Извършена е основна преработка на учебника. За първи път се използва практиката на Върховния административен съд и на Конституционния съд. В критичен стил, но най-добронамерено е взето отношение по заемани становища на наши учени-административисти, съдържащи се в написаните от тях през 2000-2001 г. учебници по административно право и административен процес, за което искрено ги поздравявам.
Изложението е допълнено с нови съществени проблеми: комплексната същност на административния процес; правният интерес при административния процес; производството за административен контрол върху нормативните административни актове. За първи път в учебна литература относно административния процес, той се разглежда в обособени раздели, осъществяван по общата и по специалната кауза. Направен е опит за изясняване на общите въпроси относно правната същност на специалната клауза в административния процес. Диференциирано по видове административни процеси се разглеждат по-мажни прояви на специалната клауза при тях. /Авторът/
Авторът е доктор по право и професор по Административно право и административен процес. С многобройните си монографии, студии, статии и учебници той е допринесъл за развитието на теорията и преподаването на административното право, административния процес и административното правораздаване. Многократно преиздаваните му учебници „Административно право. Обща част“, „Административен процес. Обща и специална част“ и „Административно правораздаване“ са убедително доказателство за тяхното високо качество и полезност за техните читатели. С резултатната си творческа дейност проф. Добри Димитров е утвърден и уважаван български преподавател и учен – юрист. Той се радва на обичта на хилядите си студенти и на всички, на които е съдействал за научното им развитие.

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2002
ISBN: 9546494828
Страници: 548
Корици: меки
Тегло: 535 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Право. Същност и видове, Право, Книги

Цена: 18.00