Category: Есеистика. Публицистика. Българска

Никола Филчев

Никола Филчев е роден през 1948 г. в гр. Варна. Завършва Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” през 1972 г., след което работи...

Елисавета Багряна. Писма

Книгата съдържа над 200 писма и пощенски картички на Елисавета Багряна за периода от 1913 до 1988 г., като преобладават тези, писани между двете...

Мистерията Лим

Опитах се да изложа истината такава, каквато я видях от моята позиция на човек, имащ възможност отблизо да се запознае детайлно и с двете...

Вникване: есета, бележки, размисли

Есетата на Илия Волен са едно от най-забележителните постижения на този вид в нашата литература. В есеистичните му книги откриваме една естетическа и нравствена...

Китайците

Китайците – хора с хилядолетна история, дълбоки културни традиции и специфична народопсихология, са обект на книгата, която държите в ръцете си. В нея са...

Ловци на метафори

Книгата с есета на Иван Гранитски е важна за развитието на новия тип критическа мисъл. Защото тя е написана не от “художествен”, а от...

Българският език в училището

Родноезикевото обучение в училището е единственият инструмент на обществото за въздействие върху устната и писмената практика чрез изграждане у учениците на трайни умения за...

Европа, паметта, църквата

Очаквайте на 23.04.2015 г. Книгата, която предлагам на вниманието на читателя, би могла да се прочете като своеобразен „дневник“ на политико-историческите, философските и религиозните...

Народ от исихасти

Деян Енев е роден през 1960 г. в София. Завършил е английска гимназия в София и българска филология в СУ “Климент Охридски”. Женен, с...

Защото сме социалисти

“Чл.1. Да бъдеш социалист означава да не се задоволяваш със състоянието на света такова, каквото е…” Из Декларацията на принципите нан Френската социалистическа партия,...

Коза Ностра

Христо Колев е роден в Якоруда. Тридесет и пет години е бил дипломат, от които 28 на задгранична работа. Шест години е бил международен...

Четири вида любов. Публицистика

През есента на 2012 г. ме поканиха да работя като колумнист към Портал kultura.bg. Съгласих се с някаква лекомислена радост. Защото ежеседмичното писане на...

Д-р Кръстев в писмата си

«Критикът пише на жена си отвсякъде и за всичко, по всяко време на денонощието и във всякакъв обем, смесва най-различни сюжети и настроения. Понякога...